Loading...
Home 2018-04-18T15:05:27+00:00

MVP CONSULT

MVP Consult jako biuro rachunkowe oferuje kompleksową obsługę księgową i kadrowo-płacową podmiotów gospodarczych, obsługujemy firmy handlowe, produkcyjne i usługowe działające na terenie naszego kraju. Współpracujemy również z wybitnymi fachowcami z dziedziny prawa.

Biuro prowadzi osoba posiadająca certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia biura rachunkowego. Powyższy Certyfikat potwierdza kompetencje i wysoką jakość usług, które możemy Państwu zaoferować. Jest gwarantem profesjonalnej obsługi i znajomości wszelkich zagadnień związanych z rachunkowością. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa i zaufania związanego z obsługą rachunkową obsługiwanych firm posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności.

Chcesz wiedzieć więcej?

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Zobacz nasze usługi poniżej.

1. OBSŁUGA RACHUNKOWO – KSIĘGOWA, OBEJMUJĄCA

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • opracowanie oraz wdrożenie zakładowego planu kont
 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości
 • przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT

2. OBSŁUGA KADROWO – PŁACOWA, OBEJMUJĄCA

 • przygotowywanie umów o pracę
 • sporządzanie wypowiedzeń i rozwiązań umów o pracę oraz sporządzanie świadectw pracy
 • sporządzanie listy płac
 • opracowanie oraz wdrożenie zakładowego planu kont
 • prowadzenie kartotek pracowniczych
 • pełna obsługa w zakresie rozliczeń z ZUS (zgłaszanie firm, osób prowadzących działalność gospodarczą, pracowników, aktualizacja danych objętych zgłoszeniem, sporządzanie raportów imiennych dla pracowników)
 • elektroniczny sposób przekazywania danych do ZUS
 • obsługę umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło i inne);

3. OBSŁUGA OBROTU WEWNĄTRZUNIJNEGO I ZAGRANICZNEGO, OBEJMUJĄCA

 • prowadzenie właściwej ewidencji wewnątrzunijnego nabycia towarów i usług
 • prowadzenie właściwej ewidencji wewnątrzunijnej dostawy towarów i usług
 • przygotowywanie sprawozdań z obrotu wewnątrzunijnego dla potrzeb Urzędów Skarbowych i Celnych
 • rozliczanie nabycia i sprzedaży towarów z i do krajów spoza Unii Europejskiej

4. DORADZTWO FINANSOWO-KSIĘGOWE, OBEJMUJĄCE

 • doradztwo dla osób prawnych i fizycznych w ramach istniejącej działalności
 • pomoc w wypełnianiu dokumentów rejestracyjnych spółek prawa handlowego (spółki z o.o.), cywilnego (spółki cywilne, jawne i komandytowe) i działalności gospodarczej
 • reprezentowanie zleceniodawców we wszystkich kontaktach z Urzędami Skarbowymi, ZUS, GUS i KRS

5. SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI ROZLICZENIOWYCH

 • deklaracje podatkowe PIT, CIT, VAT
 • informacje podsumowujące obrót wewnątrzunijny VAT-UE
 • bilans zamknięcia roku obrachunkowego, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową
 • roczne zeznanie podatkowe
 • przygotowywanie i wysyłanie deklaracji podatkowych PIT (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, )
 • sprawozdania wymagane przez GUS, NBP
 • deklaracje rozliczeniowe z ZUS

6. SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI FINANSOWEJ

 • analizy finansowe
 • wnioski kredytowe dla banków i firm leasingowych

MVP CONSULT